Waddenhaven Texel


Waddenhaven Texel
"Waddenhaven Texel"
Havenmeester : Willem Oosterhaven
Vaarwater : Waddenzee, Noordzee
Informatie :
Onze haven biedt veel comfort en 250 zelfstandige ligplaatsen met een eigen vingerpier, achterpalen of langs de steiger. Dus niet dubbelliggen, geen geklauter en geloop over andere schepen of over uw schip. Privacy, rust en veiligheid staan voorop.
Website :
www.waddenhaventexel.nl

VHF : 31
Telefoon : +31(0)222321227
E-mail : info@waddenhaventexel.nl
Adres : Haven 26, 1792AE, Oudeschild